Varslere: -demokratiets medspillere

Hovedtillitsvalgte i Drammen kommune hevder de blir møtt med påstander om at de ødelegger byens omdømme når de varsler om kritikkverdige forhold. Dette er i tilfelle meget uheldig. Drammen Venstre forutsetter at Rådmannen tar denne påstanden alvorlig, og kommer tilbake til Bystyret med en redegjørelse snarest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Varslere spiller en viktig demokratisk rolle i dagens samfunn mht til å avdekke kritikkverdige og ulovlige forhold. Selv om det har vært diskusjon rundt temaet de siste årene er det dessverre fortsatt en betydelig personlig belastning å påta seg rollen som varsler. De tillitsvalgte spiller her en viktig rolle i å støtte og fronte varslere.

For Drammen Venstre er det viktig med varslere både i det private og det offentlige. Skal det offentlige tjenestetilbudet bedres må uheldige forhold (for eksempel forhold som er i strid med lov eller etiske normer, fare for pasienters liv og helse, dårlig arbeidsmiljø osv.). avdekkes. For Venstre er varsling er både lovlig og ønsket, og går foran byens målsetting om et godt omdømme.

Drammen Venstre forutsetter at Rådmannen griper fatt i denne konkrete saken og kommer tilbake til Bystyret med en redgjøring snarest. På bakrunn av de fakta som evt avdekkes i saken bør det vurderes om varsling som tema bør tas opp som en egen politisk sak for Bystyret.

Les oppslaget Varslere får svi i Drammens Tidende.

Tom Hedalen

Foto: Asgeir Osnes

Tom Hedalen
Tlf 909 59 433

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**