Å følge sin ledende stjerne

Hurums ordfører Roger Ryberg (AP) har latt seg kraftig provosere over mine uttalelser omkring hans utbyggingsiver og knefall for store, pengesterke investorer. Venstre har aldri lagt skjul på at vi synes Roger Ryberg og hans partifeller har det for travelt i Hurum. Pussig nok har debatten blant de folkevalgte vært nærmest fraværende i de største utbyggingssakene, mens ute blant folk er det mange som undrer seg over hastverket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre er ikke alene om å mene dette, varaordfører Riise-Fredheim (SV) deler vårt ønske om en mer langsiktig miljøsatsning fremfor kortsiktig fortjeneste.

Roger Ryberg velger å angripe tilbake med en skjennepreken vedrørende min deltagelse i kommunestyresalen. Jeg har deltatt aktivt i kommunestyremøtene i perioden som er gått. Som småbarnsmor har jeg vært nødt til å melde forfall noen ganger, men Venstre har en god varamanngruppe og det har alltid møtt representanter for partiet på kommunestyremøtene. Ønsker ordføreren virkelig at lokalpolitikere i Hurum kun skal bestå av middelaldrende herrer eller har han også plass til hjemmeværende småbarnsmødre?

Som mor til fire er det ingen tvil i mitt hjerte om at mine barn går foran alt, men jeg benytter samtidig enhver anledning til å delta i det politiske ordskifte. Dette gjør jeg fordi jeg vet at Venstres syn deles av mange i Hurum.

Welhavens dikt uttrykker mine følelser omkring deltagelse i det politiske ordskiftet godt. Jeg lar det bli med det.

"Å følge sin ledende stjerne"

"Vi ferdes med lyst på den steileste vei.
Vi følger vår ledende stjerne.
Som blånende berg over skogdunkel hei
Står vandringens mål i det fjerne."

J.S.Welhaven

Marianne Arctander

Foto: Finn Dale Iversen

Marianne Arctander
1.kandidat Hurum Venstre

Innlegget er trykket i Drammens Tidende 31.08.07 – der er tittelen endret til: Arbeiderpartiets utbyggingsiver.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**