Grove beskyldninger fra Sandefjords ordfører

Bjørn Ole Gleditsch beskylder lokalpolitikere for løgn og usannheter om innholdet i Yxneyavtalen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I dagens partiutspørring på lokalradioen i Sandefjord kom Sandefjord Høyres ordførerkandidat, Bjørn Ole Gleditsch, med grove beskyldninger rettet mot Venstre og SV i forbindelse med kommunens avtale med Kjell Chr. Ulrichsen om Yxney.

I intervjuet med Hans Dysthe sa ordførerkandidaten blant annet at "Jeg er skremt av enkelte politikere som direkte kommer med løgn og usannheter når det gjelder hva denne avtalen inneholder".

Gleditsch konkretiserte ikke påstandene i programmet. Sandefjord Venstre er mot denne avtalen fordi vi mener at den, totalt sett, ikke innebærer noen forbedring for allmenhetens tilgjengelighet til området. Vi kan imidlertid ikke se at vår argumentasjon — på noe punkt — har vært basert på løgn eller usannheter.

Sandefjord Venstre forventer derfor at ordføreren umiddelbart og i skriftlig form konkretiserer sine påstander, alternativt at han uforbeholdent unnskylder sine uttalelser.

Sandefjord Venstre beklager at byens ordfører på denne måten bringer debatten ned på et lavmål.

Tilføyelse 28. august:
I Sandefjords blad 28. august peker ordføreren på SVs Ivar Ramberg som en av de politikerne som lyver om Yxney-avtalen. Ordføreren mener at Rambergs uttalelse om utforming og omfang av gjerder er direkte løgn og usannhet.

Vi skal være enig i at Rambergs omtale av gjerdene er en grov overdrivelse, men siden ordføreren har uttalt at det er flere politikere som lyver venter vi i spenning på ordførerens avsløring av nye løgner og løgnere.

 Her skal det settes opp gjerde og port

Her skal det settes opp gjerde og port

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**