Helse og omsorg

Narvik Venstre — ressursstyringen må bli bedre[

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Helse og omsorg
Narvik Venstre — ressursstyringen må bli bedre

Fremtidsbehovet må kartlegge og planlegges. Vi må øke de eldres valgmuligheter for omsorgsalternativer. De eldre er en ressurs vi må benytte oss av og tilrettelegge og opprettholde velferden for.

Narvik Venstre vil:

– Utvikle sykehjemsstrukturen og utarbeide en helhetlig omsorgsplan
– Et bedre sykehjemstilbud og tilstrekkelig med gode omsorgsboliger
– Kompetanseplan innen helse og omsorg
– Utarbeide kontrollrutiner for oppfølging av den enkelte pasient — egen plan for den enkelte
– Eldresenter i Bjerkvik, Beisfjord og Skjomen
– Elisebo i Beisfjord skal bygges 2007/2008
– Den nye turnusordningen (3+3) ved HOS må avvikles eller gjøres frivillig
– Lokalsykehuset er det viktigste elementet i et bærekraftig lokalsamfunn. Vi vil holde et våkent øye med Helse Nord og UNN i utviklingen av et nytt sykehus.

<---- Tilbake til programoversikt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**