Til innhold
(foto: oocities.org)

Narvik - på rett vei inn i fremtiden

Narvik Venstre

Frihet for den enkelte og ansvar for hverandre er kjernen i den sosiale liberalismen og i Venstres politikk. Vi tror på menneskets skaperkraft, og på at folk tar ansvar når de får ansvar.

Alle skal gis mulighet til å ha makten i eget liv, og vi har alle ansvar for egne valg. Like viktig er det å ta ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner får samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss.

Venstre setter folk foran systemer. Statens, kommunens og interesseorganisasjonenes makt skal ikke gå på bekostning av enkeltmennesket og mangfoldet i det sivile samfunn. I Venstre har vi ingen særinteresser i ryggen, vi styrer etter våre verdier.

For Venstre er mangfold og åpenhet viktige verdier. Vi vil jobbe fram bredde og mangfold i hele kommunen. Venstre vil at Narvik skal være raus og inkluderende; for gamle, nye og midlertidige Narvikværinger. Vi er demokratiets vaktmestere, og vi skal sørge for at det skinner av det lokale selvstyret i neste periode.

Mye er godt i Narvik og vi er stolte av byen vår. Og vi vil at Narvik skal bli enda bedre: Venstre vil at Narvik skal gå rett vei inn i fremtiden.
Narvik Venstre har fokus på åpenhet i kommunen.