Til innhold
(foto: oocities.org)
Narvik - på rett vei inn i fremtiden

Narvik

Frihet for den enkelte og ansvar for hverandre er kjernen i den sosiale liberalismen og i Venstres politikk. Vi tror på menneskets skaperkraft, og på at folk tar ansvar når de får ansvar.
Alle skal gis mulighet til å ha makten i eget liv, og vi har alle ansvar for egne valg. Like viktig er det å ta ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner får samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss.

Venstre setter folk foran systemer. Statens, kommunens og interesseorganisasjonenes makt skal ikke gå på bekostning av enkeltmennesket og mangfoldet i det sivile samfunn. I Venstre har vi ingen særinteresser i ryggen, vi styrer etter våre verdier.

For Venstre er mangfold og åpenhet viktige verdier. Vi vil jobbe fram bredde og mangfold i hele kommunen. Venstre vil at Narvik skal være raus og inkluderende; for gamle, nye og midlertidige Narvikværinger. Vi er demokratiets vaktmestere, og vi skal sørge for at det skinner av det lokale selvstyret i neste periode.

Mye er godt i Narvik og vi er stolte av byen vår. Og vi vil at Narvik skal bli enda bedre: Venstre vil at Narvik skal gå rett vei inn i fremtiden.
Narvik Venstre har fokus på åpenhet i kommunen.

 • Sats på skolen.

  Barn lærer mer når de har det bra. En god skole er en skole der barna trives. Alle barn fortjener lærere som gir dem mulighet til å velge sin egen framtid.

 • Flere nye jobber.

  Det må bli lettere å skape arbeidsplasser der du bor. Venstre støtter gründere og småbedrifter. De som våger å satse skal ha like rettigheter som andre arbeidstakere.

 • Ta vare på naturen.

  Vi bor i et land med fantastisk natur. Den har lagt grunnlaget for vår velferd. Men naturen er sårbar. Derfor vil Venstre ta vare på miljøet. Vi vil gjøre det lett og billig å leve miljøvennlig.

 • På lag med framtida.

  Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi vil at våre barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv i morgen, som vi har i dag. Derfor er Venstre på lag med framtida.