Hvor står Venstre?

Som nykommer i kommunepolitikken merker jeg at folk er spente på hvilken politikk Venstre vil stå for i Aurskog-Høland. Alle husstandene vil snart motta vår valgbrosjyre om våre saker innen miljø, skole og kultur, småbedrifter og sosialt ansvar. I dette innlegget vil jeg i stedet fokusere på Venstres ideologi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Kristin Over-Rein, Aurskog-Høland Venstre

Foto: Christoffer Biong

Venstre er et verdiparti som kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner. Vi er opptatt av å finne gode løsninger på framtidens utfordringer. Derfor låser vi oss ikke til å samarbeide med spesielle grupper eller partier, men vil samarbeide der vi får støtte for våre synspunkter. En stemme til Venstre er en stemme til vår politikk.

Partinavnet i seg selv er jo ganske misvisende. På den tradisjonelle venstre-høyre-aksen havner Venstre i sentrum. Mange politiske konfliktlinjer har andre dimensjoner. En mye brukt og mer informativ modell i dag er dette verdikartet (utarbeidet av MMI):

Politisk verdikart

Foto: –

(Klikk for større bilde)

Venstre et sosialliberalt parti. Å være sosialliberal innebærer en sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Mennesker som tør å satse på egne ideer og evner er helt sentralt for verdiskapningen. Å skape nye arbeidsplasser er avgjørende for velferden i kommunen, fordi hoveddelen av kommunens inntekter kommer fra skattepenger.

For Venstre er det en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Vi ønsker valgfrihet og et samfunn med rom for mangfold og forskjeller. Det gode liv kjennetegnes av mer enn det materielle — av kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring.

Vi mener at beslutninger må fattes nærmest mulig den det gjelder, og setter alltid enkeltmennesket i sentrum. Den enkelte må ha en reell påvirkningsmulighet i forhold til sin hverdag og sine omgivelser. Kommunepolitikerne skal ikke styre folket, men styre kommunen på vegne av folket og opptre som deres ombud. Vi i Venstre vil sørge for å gjøre oss tilgjengelig og ta tak i aktuelle problemstillinger. Det er den enkelte innbygger i Aurskog-Høland som selv er best i stand til å definere sin måte å leve det gode liv på.

Kristin Over-Rein
1. kandidat Aurskog-Høland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**