Idrettshall/klatrehall på Follo

I Venstres program går vi inn for å bygge idrettshall og eller klatrehall på Follo. I avisa Sør-Trøndelag har denne programformuleringen blitt sterkt kritisert. Arne Grønset forklarte hva Venstre la i denne formuleringen i ordet fritt lørdag den 25.08.07.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Arne Grønset

Foto: NN

Orkdal Venstres ønske med formuleringen i programmet om hall på Follo, har vært å undersøke følgende:
Vil Orkdal vidaregåande skole leie hallen på dagtid? Hvordan vil dette påvirke økonomien for Orklahallen samlet? Vil det føre til lavere hall-leie for idrettslag og andre på kveldstid?
Dette ønsket vi å få svar på når vi nå skal bestemme framtida for hall nr 3. Det er nå debatten skjer. Eller er alle tanker allerede tenkt ferdig.
Vi er svært opptatt av å bedre kommunens støtte til lag og foreninger og ønsker å doble støtten i neste periode.

Helt sikkert er det at bruksfrekvensen vil øke dramatisk. Vi har en storhall i Idrettsparken som har veldig mye ledig kapasitet på dagtid. Så mye at skolene på Orkanger kan bruke den på dagtid når de vil- om de vil.

Klatrehallen skal bygges av Orkla Fjellsportklubb, og de må sjøl bestemme hvor de vil plassere sin hall.

Venstre har i sitt programarbeid for neste periode konkludert med følgende: Orkdal vg skole skal ligge på Follo. Vi har ikke konkludert når det gjelder plassering av hall, men vi ville kaste inn muligheten om å bygge hall nr 3 på Follo. Den kan fortsatt drives av Orklahallen.
Skulle en slik utredning fortelle oss at svaret blir slik styreleder Thoresen alt har konkludert med, er konklusjonen grei for oss. Men er det så sikkert? Enn om det viser at driften blir billigere og halleien lavere?

Dette er en vanskelig sak, og den har ikke vært lett for oss i Venstre heller. Det som gjør det vanskelig å fremme slike tanker, er at debatten virker fastlåst.
Venstre ønsker å ta hele Orkdal i bruk. For oss er en slik løsning mulig, dersom det er økonomisk lønnsomt. I andre kommuner er omtrent alle idrettshaller reist i tilknytning til skoler slik at de brukes på dagtid .Det gjelder Meldal, Hemne og Skaun. Sjøl i Stjørdal, som ofte blir trekt fram i sentrumsdebatten., er 4 haller plassert rundt omkring i kommunen ved skolene.
Venstre vil gjerne delta i drøftinga om utforming av Idrettsparken og Gammelosen. I dag er det ikke først og fremst kapasitet på hall som er det største problemet. Vi ser for oss mange andre utfordringer, som bedre løpebane for friidrett, trimløyper av ulike slag og aktiviteter som i dag mangler tilbud

Venstre vil også støtte bygging av idrettshall nr 3 og klatrehall uansett hvor plasseringen blir.

Når jeg ser oppslagene og karakteristikkene i lokalavisa på fredag, lurer jeg på om det er farlig å tenke annerledes. Ca år 1900 ble det foreslått å legge ned patentkontoret for nye oppfinnelser i England. Begrunnelsen var nå var alle oppfinnelser gjort. I denne saken virker det som alle tanker er tenkt. Orkdal Venstre ønsker å være nytenkende. Det ligger til ideologien i et liberalt parti.

Arne Grønset

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**