Kultur og idrett

Narvik Venstre — et godt kulturtilbud er et viktig fundament i utviklingen av et samfunn

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kultur og idrett
Narvik Venstre — et godt kulturtilbud er et viktig fundament i utviklingen av et samfunn

Narvik Venstre vil:
– Skaffe nye og egnede lokaler til Kulturskolen
– Etablering av et kulturkvarter i sentrum
– Nytt bibliotek i sentrum
– Oppgradere eksisterende nærmiljøanlegg
– Idrettens Hus må restaureres
– Ferdigstille Ishallen/Flerbrukshallen

<---- Tilbake til programoversikt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**