Næringspolitisk møte på Vikeså

Alle ordførerkandidatene i Dalane er invitert til Dalane næringsforenings møte på Vikeså torsdag 30.08. kl19:30

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Viktige tema som arealplanlegging, saksbehandlingstid i kommunene og resten av det offentlige tjenestetilbudet vil være saker en skal ta stilling til. Trolig vil det bli debatt om kommunesammenslåing i Dalane og bompenger til å finasierer ferdeselsårene.Her har Venstre klare svar. Kommunesammenslåing er bare aktuelt hvis kommunene selv ønsker det. Når det gjelder bompengefinasiering er dette helt urealistisk – til det er trafikkgrunnlaget for lite iDalanen, for det andre må staten ta ansvar bla for ny bro til Eigerøy.

Vei

Foto: Microsoft

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**