Narvik Venstre prioriterer

våre mål for neste periode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Narvik Venstre prioriterer

Vi vil satse på tilrettelegging for småbarnsfamilier. Kommunen må kunne tilby boligtomter og vi må utvikle et bedre kulturtilbud. En kompetanseplan for kommuneansatte skal utarbeides og lederstillinger skal lyses ut.

Narvik Venstre vil:

— Skaffe kommunen full barnehagedekning
— Åpenhet i de politiske beslutningsprosesser
— Ikke flere boligblokker i sentrum
— Opprette et kommunalt etisk utvalg
— Betydelig styrking av teknisk etat
— Grendeutvalgene får tale- og forslagsrett i Bystyret og økonomi til å drifte
— Kvalitetssikre kommunens innkjøpsrutiner
— Gjenopprette konkurranseutsetningsutvalget
— Revurdere den politiske frikjøpsordningen
— Rådhuset overdras til Narvikgården og restaureres
— Større vedlikehold av fortauene vinterstid
— Fremskynde oppussingen av kommunens kirkebygg
— Full bredbåndsdekning til alle i kommunen
— Narvik søker om å bli en Fair trade kommune

<---- Tilbake til programoversikt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**