Randi Siv Johnsen

3. vara Narvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Randi Siv

Foto: Randi Siv

Lærer ved sykepleierutdanningen ved HiN. Kommunen må utvikle en bedre plan for eldreomsorg. Det er stor mangel på kartlegging av de eldres fremtidige behov for omsorgstjenester. Vi må fokusere på de svakeste i vårt samfunn og yte mer .

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**