Skole — barn og ungdom

Narvik Venstre — tar barn og unge på alvor og gir også den uorganiserte ungdommen et tilbud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Skole — barn og ungdom
Narvik Venstre — tar barn og unge på alvor og gir også den uorganiserte ungdommen et tilbud

Det er spesielt viktig å forstå verdien i å bevare grendeskolene. Disse er store verdiskapere for hele vår kommune. Sentrumsskolen ønsker vi å beholde todelt med et klart fysisk skille/avstand mellom barne- og ungdomstrinnet.

Narvik Venstre vil:

– Bevare og utvikle våre grendeskoler
– Likestille private og kommunale barnehager
– Mer individbasert undervisning
– Kreve mer pedagogisk innhold i SFO
– Mer fysisk aktivitet på timeplanen i barne- og ungdomsskolen
– Styrke rådgiver- og helsesøstertjeneste
i ungdomsskolen
– Oppretting av flere lærlingeplasser
– Opprette et Ungdomsnettverk
– Ferdigstille Ungdommens hus
– 100 % Ungdomskonsulentstilling
– 16 års stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalget
– En fast sommerfestival for ungdom
– Gi lærerne kompetanseår hvert 7. år
– Rekrutteringsplan av lærere som inkluderer seniorene

<---- Tilbake til programoversikt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**