Sosialt ansvar

Narvik Venstre — mer til de som trenger det mest

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Sosialt ansvar
Narvik Venstre — mer til de som trenger det mest

Den som sliter og har det tungt kan være DEG i morgen; – vi tar ansvaret!

Det er ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det.

De svakeste i Narviksamfunnet trenger en stemme direkte inn i Bystyret. Vi vil gi de funksjonshemmede tale- og forslagsrett i Bystyret. Det er den som har skoen på som vet hvor det trykker.

Rusomsorgen og rusforebyggende arbeid må systematiseres i større grad. Forebygging og ettervern må prioriteres og mennesker med dobbeltdiagnose må få et tilbud innen rus/psykiatri. Innvandrere må gis et bedre integreringstilbud. Her må kommunen samarbeide bedre med næringslivet og nabokommunene.

<---- Tilbake til programoversikt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**