Folkemøte om utviklingen av Haugland skole

PUBLIKUM TILBØD TILLEGGSAREALER!

Vel 50 tilhørere var på plass da FAU-leder Bent Ødegård ønsket velkommen til politisk møte om utviklingen av Haugland skole. Han presenterte i kortform de utfordringene skolen opplever daglig med mangel på plass både inne og ute.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

På skolevei

Foto: Marianne

Panelet, bestående av sentrale aktører i de partiene som i dag er representert i kommunestyret, ble utfordret på hvilke løsninger de kunne tilby. Oppsummert er det bare å konstatere at skoleutbygging er et felt der politikerne i Askøy i stor grad er enige. Det vil bli utbygging, trolig i kommende periode uten at noen ville låse seg helt på det. I mellomtida må akuttløsninger på plass, senest fra skolestart kommende skoleår. Areal og tjenlige lokaler for akuttløsninger har vært det store problemet, men her kom publikum politikerne i møte på uventet vis. Harry Hansen tilbød kommune å kjøpe det såkalte Toyota-bygget med areal tilhørende umiddelbart. Haugland, nærmeste nabo til skolen, kunne også tilby samarbeid for gode løsninger på både på kort og lang sikt.

Trafikksikring og SFO-tilbudet var også gjenstand for drøfting, uten at politikerne eksponerte særlige forskjeller i måter å løse dette på. Her menerVenstre.

Venstre vil:
sørge for utbygging av skoler og barnehager i takt med den demografiske utviklingen og samtidig sikre tilleggsarealer i tilknytning til eksisterende bygg.
øke utskiftingstakten på utstyr og inventar for å heve standarden til et godt nivå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**