Venstre om Yxney og Yxneyavtalen

Sandefjord Venstre har fulgt Yxneysaken fra Sandefjord kommune tok initiativ til å rive ulovlige gjerder i begynnelsen av 2006.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Her er noe av det vi har skrevet i denne perioden.

14.8.2009
Pressemelding: Rådmannen opptrer som part i saken når han tilsidesetter kommuneadvokatens grundige vurdering av foreslått stengsel ved Engebukta.

29.5.2009
Fylkesmannen i Telemark sier nei til ulovlige gjerder på Yxney

6.5.2009
Reviderte adferdsregler godkjennes av bystyret, Venstre og SV ber om lovlighetskontroll.

23.10.2008
Høringsuttalelse til rådmannens forslag til atferdsregler for Engebukta på Yxney

6.7.2008
Det handler om

SkoganGjerde

prinsipper. Er allemannsretten — slik den er definert i Friluftsloven — en individuell rett, eller er dette en rettighet kommune og stat har rett til å forhandle bort? Er det riktig å inngå avtaler hvor det betales for dispensasjoner fra plan- og bygningsloven?

25.6.2008
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) svarer på spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) om departementets holdning til Yxneyavtalen.

17.6.2008
Likevel stengt på Yxney? (etter at Ulrichsen fortalte Høyre hvor skapet skal stå).

30.5.2008
Den norske Turistforening vil stoppe Yxneyavtalen.

29.5.2008
Lovlighetsklagen sendes ubehandlet fra Fylkesmannen i Østfold til Fornyelsesdepartementet.

24.5.2008
Sandefjords blad omtaler at Yxneyavtalen kan strande fordi fylkesmannen i Østfold sier nei til nye stengsler.

 Hyttebygging på Yxney

Hyttebygging på Yxney

20.4.2008
Sandefjord Venstre kommenterer oppslag i Sandefjords blad om at “turgåere må vente på Yxney”.

23.12.2007
Fylkesmannens svar på spørsmål om brudd på konsesjonsvilkårene.

20.11.2007
Leserinnlegg i forbindelse med at bystyret i Sandefjord inviteres til å ta avtalen “til etterretning”

Tønsberg Tønne

Tønsberg Tønne

27.10.2007
Sandefjord Venstre spør om brudd på konsesjonsvilkårene for Skogan gård.

30.8.2007
Pressemelding før felles befaring (sammen med SV) på Yxney 2.9

30.8.2007
Svar på ordfører Gleditsch påstander om Venstres motiver for å si nei til avtalen
.

23.8.2007

Dag Bjørvik begrunner Venstres nei til avtalen.

16.8.2007

Leserinnlegg “Ulovlig i 2006, lovlig i 2007?” Ordføreren og Sandefjords blad spørres om de har endret holdning til gjerdene på Yxney siden gjerder som var ulovlige i 2006 nå skal få stå. Verken ordføreren eller avisa har svart eller på annen måte begrunnet at de har endret holdning.

19.7.2007
Sandefjord Venstre ber om offentliggjøring av avtalen etter at øvrige partier og lokalavisa har tatt stilling til avtalen basert på en ufullstendig pressemelding (datert 6.7). Redegjørelse for hvilke faktorer Venstre vil legge vekt på ved vår behandling av avtalen når den legges fram.

12.7.07
Villa Yxney – et kulturminne forsvinner.

4.6.2007
Venstre markerte Verdens miljødag ved å rydde Ertsvika

Fra Ertsvika

Fra Ertsvika

5.2.2007
Strendene på Yxney er tilgjengelige – svar på artikkel i Sandefjords blad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**