Hvem vil mest for Tvedestrand?

Jens Bjørn Hansen slår i tirsdagens avis et slag for TTL og gode Tvedestrandsfolk. Skal vi forstå det slik at sammenhengen mellom disse er så stor, at alle Tvedestrandspatrioter befinner seg i TTL? Og at kandidatene på de andre partienes lister ikke vil det beste for Tvedestrand?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Ut fra min kjennskap til lokalpolitikerne i Tvedestrand, gjør de aller fleste en uegennyttig innsats for Tvedestrand og Tvedestrands innbyggere, motivert av eget engasjement. Forskjellen på dem er ikke om de er opptatt av Tvedestrands beste eller ikke, men på hvilken måte de kan gjøre det beste. De fleste velger å bruke et parti som redskap til å få utført jobben. Partipisken kan ikke sies å ha vært plagsomt mye benyttet.

Medlemmer av landsomfattende partier kan sikkert mistenkes for å være klar over at vi har flere medborgere i landet enn dem som bor i Tvedestrand, at verdens befolkning er større enn Norges, og at det kan være lurt av og til å ta hensyn til at vi er en del av et større samfunn. Et engasjement for verden utelukker ikke et engasjement for Tvedestrand, det gjør heller ikke det motsatte.

Ved å stemme på et parti, får man representanter man vet hva står for. Man vet også hvilket grunnsyn disse har som grunnlag for beslutninger som skal fattes i saker vi ennå ikke kjenner. At partiene kan hjelpe sine lokale representanter i saker disse er opptatt av i sin kommune, kan ikke være noen ulempe.

Men aller viktigst: Bruk stemmeretten!

Line og Stegg

Foto: Hans Jørgen Mørch

Line Mørch
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**