Kultur i Øvre Eiker kommune

Et mangfoldig kultur, idretts- og friluftsliv.
Øvre Eiker har en rik kulturarv og gode arenaer for utøvelse av kultur, idrett og friluftsliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Kultur

Foto: Gjesdal Venstre

I kombinasjon med et rikt lags- og foreningsliv bidrar dette til at Øvre Eiker er en god kommune å bo i. Venstre vil stimulere til et ytterligere mangfoldig og aktivt kultur-, idretts- og friluftsliv. Å ha en fysisk og kulturelt aktiv befolkning er nært koblet til en befolkning med høy trivselsfaktor. For barn og unge er disse tilbudene en svært viktig del av det å få en meningsfylt oppvekst, både sosialt, mentalt og fysisk.

Venstre vil:

Øke støtten til frivillige lag og foreninger
Bygge et helårsanlegg for tennis
Arbeide for vern og vedlikehold av bygdas kulturminner
Etablere skateparker og grafittivegger
Jobbe for kunstgressbaner

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**