Miljøinitiativet i Holmestrand Høyre

Holmestrand Høyres H. P. Harestad starter sin artikkel i Jarlsberg Avis med følgende siitat; “Miljøet har utviklet seg til et av de mest sentrale områder i samfunnslivet. Derfor er mange engasjert, og arbeider aktivt for en felles fremtid”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Buss Vestfold Miljo

Takk for det H.P Harestad. Men med en slik innsikt er det nærliggende å spørre om hvorfor i all verden dere ikke gjorde mer for miljøet i forrige periode.

Jeg kan bekrefte at jeg fant Høyre sitt miljøengasjement i Holmestrand nevnt over to og en halv linje i programmet 2007-2011. Som du kanskje kjenner til har Venstre hatt miljø som fast punkt på programmet siden 1957.

I Holmestrand Venstre har vi miljø som øverste og viktigste punkt på dagsorden — av flere årsaker. Disse kan du lese mer om på våre hjemmesider. Men det er nærliggende å nevne at vi vil jobbe for å få et samlet kommunestyrevedtak på: “Overordnet Klima og Energiplan for Holmestrand Kommune”.

Dette vil basert på erfaring fra andre kommuner som har innført Klima og Energiplan gi et svært effektivt bidrag til miljøet, samtidig som vi sparer kommunen for betydelige kostnader.

Reduserte kostnader betyr naturligvis mer midler til andre prioriterte områder. Dessuten får vi systematisert fakta, og etablert metoder for å måle progress, og resultat.
Klima og Energiplanen bør gis ekstern revisjon av kvalifisert instans, og offentliggjøres for borgerne hvert halvår. Det er konkret og forpliktende.

Per H. Stenhaug

Per H. Stenhaug

Jeg har klippet ut din artikkel, og lover å spare denne til disse viktige samtalene kommer opp etter valget. Mye av det du skriver bør kunne gi en god start på en handlekraftig miljøpolitikk på tvers av partiene dersom vi samarbeider.

Og skulle det forholde seg slik at du i dette tilfellet har tatt munnen for full blant dine partifeller – så skal du vite at i Venstre trenger vi alltid mennesker med et miljøengasjement som ditt.

Holmestrand Venstre

Per Haakon Stenhaug

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**