Småbedrifter og næringsliv i Øvre Eiker kommune

En kreativ og nyskapende kommune
Venstre vil arbeide for en politikk som bidrar til å øke lokal sysselsetting, og som gjør det attraktivt å etablere nye bedrifter og drive variert næringsvirksomhet. Venstre vil styrke de sosiale rettighetene for gründere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Teknologi, kabel

Foto: Microsoft

Venstre vil arbeide for en politikk som bidrar til å øke lokal sysselsetting, og som gjør det attraktivt å etablere nye bedrifter og drive variert næringsvirksomhet. Venstre vil styrke de sosiale rettighetene for gründere.

Venstre vil:

Tilrettelegge for småbedrifter. Forholdene må legges til rette for lokalt næringsliv. Kommunen må finne alternative plasseringer for miljøbelastende industri som f.eks Hellik Teigen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**