UiS som spydspiss i klimaforskningen i Norge

Det har Odd Einar Dørum stor tro på. Han la i dag fram Venstres satsing på klimaforskning. Her kan UiS bli en svært sentral institusjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Odd Einar Dørum

Foto: Frode Fjeldstad

Dørum peker på næheten til olje- og gassindustrien i Rogaland som en viktig faktor som kan gi UiS en foregangsrolle innen energiforskningen.

— Venstre er skuffet over regjeringens manglende satsing på forskning generelt og klimaforskning spesielt. Norge skal være et foregangsland for utvikling av praktisk anvendelig teknologi som i betydelig grad kan redusere globale utslipp av klimagasser, sier Dørum.

Han peker på at det vil være mål vi ikke vil kunne nå dersom vi ikke satser skikkelig på å bygge opp forskningskompetanse på dette området.
Forskningsdirektøren på UiS tok utfordringen på strak arm.

Les mer i Aftenbladet.no >>
Les mer i Rogalands Avis >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**