Utvikling i Slemmestad? Folkemøte 28. august

Lasse Thue, Røyken Venstres ordførerkandidat i Røyken, la vekt på at Venstre ønsker en helhetlig og koordinert utvikling av Slemmestad. Det handler ikke bare om sentrumsområdene, presiserte han.
Utvikling av Slemmestad har vært en viktig valgkampsak for oss dei siste to valgperiodane og det er fint at de andre partiene kommer etter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Debatt

Foto: MSJ

Tirsdag 28. august inviterer Slemmestad Brygge AS til politisk debatt i Sekkefabrikken Slemmestad.
Lokale topp-politikerne satt i panelet: Lasse Thue (V), Tjøstolv Sognedal (SV), Rune Kjølstad (H), Tom Erik Hauger (FRP) og May Sæther Løken (AP)

Tema: Hvordan skal Slemmestad utvikles.

Lasse Thue, Venstres ordførerkandidat i Røyken

Foto: Christoffer Biong

Utvikling av Slemmestad har vært en viktig valgkampsak for oss dei siste to valgperiodane, sa Thue. Vi har hatt på programmet å åpne Bøbekken og har nå fått vedtatt fjerning av kulverten og avsatt midler for å gjennomføre en omfattende opprustning av Slemmestad sentrum. Videre har vi fått vedtatt at Slemmestad skal være kommunens kultursenter med kulturskole og andre kulturaktiviteter. Venstre ønsker at Slemmestad sentrum mot fabrikk området skal utvikles til en kombinasjon av næringsvirksomhet og boliger samt at bevaringsverdige bygninger opprettholdes i sin opprinnelige form.
Både Venstre og Høyre ønskerå fase ut industrien på Slemmestad.
FRP, SV og AP vil beholde betong industrien på Slemmestad.
Uenigheten og forskjellen mellom partiene kom ikke så mye frem, det skyldes kan hende at møteleder ikke var oppdatert eller interesert nok på/i det områdene som var diskusjonens kjerne?
Kritikkverdig er det også at avisene – DT og RHA – ikke kjenner partienes standpunkt m.h.t å fase ut / bevare sementindustrien; jamf. referater fra møtet — det er rett og slet for dårlig! (DT onsdag 29.august og RHA torsdag 30. august)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**