Lone Kvålsvoll

Lone Kvålsvoll er 2. vara for Venstre til kommunestyret. Hun er relativt fersk som politiker, men har markert seg lenge med sitt engasjement for trafikksikkerhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Lone

Foto: NN

Lone er gift, og har tre barn fra 4-11 år. Hun bor på et eldre småbruk på Fannrem, og jobber i barnehage.
Er engasjert i det lokale svømmemiljøet og barneteatergruppa i Svorkbygda.

Er fersk politiker, men er veldig engasjert i enkelte saker som bl.a gang og sykkelvei fra Fannrem til Svorkmo. Min hjertesak er derfor bedre forhold for myke trafikanter.
Er derfor glad for å ha fått plass i kommunens trafikksikkerhetsutvalg og i den senere tid som leder av utvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**