Vår liste i Rana

Rana Venstre skal være med å bygge et samfunn med mange bein og stå på. Vi har ei sterk liste i Rana. Bruk den ved valget!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**VENSTRES LISTE I RANA


1. Tormod Steen

Tormod er Rana Venstres ordførerkandidat. Han har jobbet med kultur i mange år. Han er åpen og kreativ og opptatt av næringsutvikling, utdanning og gode oppvekstvilkår for barn og ungdom.

2. Mary Ann Dahl

Mary Ann er veteranen i Rana Venstre. Hun har stått på for vern av Saltfjellet – Svartisen, mot NNEG og mot svevestøv. Hun er engasjert og kunnskapsrik, med et hjerte som banker for de svake i samfunnet.

3. Allan Rognan

Allan er jurist og kjenner samfunnets skyggesider. Han har et våkent øye for rett og galt og er vår vaktbikkje i saker som angår enkeltindividet. Det er han som passer på jussen i miljøsakene.

4. Kerstin Ander-Trønsdal
Kerstin er en dyktig organisator med evne til å følge opp vanskelige saker. Hun er engasjert og aktiv, særlig opptatt av kultur, miljø og kommunens økonomi.

5. Øyvind Snefjellå, Båsmo
6. Maj-Lisbeth Knutsen, Båsmo
7. Martin Grane, Båsmo
8. Kjersti Bustnesli, Selfors
9. Frithjof Kvinge, Mo
10. Anette Sønvisen, Båsmo
11. Dag Østerdal, Mo
12. Hege Rølvåg, Båsmo
13. Kristoffer Vonstad Guttormsen, Båsmo
14. Frid Hege Nordahl, Hauknes
15. Knut Enoksen, Hauknes
16. Maja Sætermo, Mo
17. Torbjørn Lie, Ytteren
18. Ragnhild Walla, Selfors
19. Per Gunnar Hjorthen, Hauknes
20. Mette Røbergeng, Båsmo
21. Ove Jonny Bustnesli, Selfors
22. Wenche Rogne, Storforshei
23. Kristin Gjerstad, Båsmo
24. Erling Solvang, Ytteren
25. Ellen Murbræck, Mo
26. Bjørn Bernersen, Selfors
27. Inga Rushfeldt, Mo
28. Jørund Rødahl, Storforshei
29. Liv Skatland, Mo
30. Tommy Hansen, Mo
31. Gerd Arntzen, Mo
32. Aina Konradsen Bjørkmo, Mo
33. Dagny Rygh, Hauknes
34. Torbjørn Alterskjær, Båsmo
35. Anne Mosling, Mo
36. Håkon Hauan, Utskarpen
37. Leif Alstadhaug, Ytteren

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**