God stemning i Venstre i valgkampinnspurten!

Vi setter stor pris på alle de positive tilbakemeldingen vi har møtt på i lokalvalgkampen. Besøkene av Odd Einar Dørum og Borghild Tenden har også satt en spiss på vår valgkamp. Også internettsidene til Gjerdrum Venstre er hyppig besøkt. Vi ser frem til et spennende lokalvalg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Odd Einar Dørum på Ask 22. august

Foto: twt

Få norske politikere har vel så lang valgkamperfaring som nettopp Odd Einar Dørum. Den 22. august deltok Odd Einar Dørum på vår stand på Ask, og det ble lagt merke til. Det ble også et lite innslag på NRK Østlandsendingen noen dager senere.

23. august deltok vi også på Arbeiderpartiets åpne (men likevel Ap-dominerte) skolemøte på Kulturhuset, og vår førstekandidat Lars Peder Nordbakken ga Anniken Huitfelt en aldri så liten nøtt å knekke i skolepolitikken: Hvorfor legger ikke Arbeiderpartiet og regjeringen større vekt på å styrke lærerutdanningen, gi lærerne større muligheter for videreutdanning, samt seniorpakker for å gjøre det mer motiverende å stå lenger i læreryrket – slik Venstre har foreslått? Svarene var riktignok ikke helt overbevisende. Det kan se ut som Arbeiderpartiet er mer opptatt av å forlenge skoledagen med flere timer enn å styrke innholdet i de eksisterende timene. Det er etter Venstres mening en feilprioritering.

Borghild Tenden på Ask 25. august

Foto: twt

25. august fikk vi besøk av Venstres stortingsrepresentant for Akershus, Borghild Tenden, og det ble et intervju med Borghild og vår andrekandidat Thor W. Togstad i Eidsvoll og Ullensaker Blad.

30. augsut hadde Gjerdrum Idrettsråd invitert de politiske partiene til å utdype sitt syn på idrett og lokalpolitikk, etter å ha innhentet fra en rekke svar fra lokalpolitikerne på forhånd. Møteleder ga til slutt i møtet en totalevaluering av de ulike partiene ut fra idrettsrådets syn på hvordan en ideell politikk for idretten i Gjerdrum burde være. Vi er skeptiske til flere viktigere detaljer i denne evalueringen, til tross for at Venstre ikke kom dårlig ut. Større vekt legger vi på de hovedpoengene som ble fremlagt av vår førstekandidat Lars Peder Nordbakken i møtet:

– At vi må slå ring rundt det frivillige engasjementet som særpreger idretten i Gjerdrum, og som har bygget opp det meste av det tilbudet som finnes. Kommunen bør avlaste de frivillige lagene for en rekke tunge byrder, men vi må ikke legge opp til at kommunen “skal ta over ansvaret” for det meste. Da river vi unna selve livsnerven i det frivillige idrettsarbeidet – og risikerer svært kostbare løsninger.

– Det er sannsynligvis et betydelig rom for mer åpen dialog og et bedre samarbeid mellom idretten og kommunen, men det er ikke nok med at det finnes formelle fora som idrettsrådet. Spørsmålet er hvordan samarbeidet fungerer i praksis. Venstre fikk flere tilslag i forsamlingen på at noe mer nytenkning og større vekt på en åpnere og bedre samarbeidsdialog er viktig på veien fremover. Dette ble også (indirekte) rapportert av Romerikes Blad 31. august.

Politikermøte i regi av Gjerdrum Idrettsråd 30. august

Foto: twt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**