Hvordan investere i den beste framtida?

Alle innbyggerne i Tvedestrand skal føle seg hjemme her, og de skal oppleve at de blir tatt vare på hvis de har behov for det. Derfor er det viktig at også sosialomsorg og rusomsorg fungerer på best mulig måte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Hageblomst

Det beste hadde vært om færre hadde behov for sosialosorg og rusomsorg. Målet må være å forebygge rusmisbruk, slik at flere får muligheten til et bedre liv. Enkeltmennesket vil tjene på det, og samfunnet vil selvfølgelig også tjene på det. Penger spart på sosialbudsjettet gir flere penger til andre gode formål.

Venstre er først og fremst interessert i forebyggende tiltak som virker. Vi vil oppmuntre de som driver aktiviteter for barn og unge. Der er vi selvfølgelig avhengig av frivillige organisasjoner, men det offentlige må være forpliktet til å vise velvilje. Dessverre er bevilgninger til idrett og kultur alt for små, der håper vi at vi kan få til en bedring etterhvert.

Minst like viktig er det at noen ser dem som ikke er med på organiserte aktiviteter. Skole og helsestasjon gjør en innsats, men vi trenger noen som også er ute blant ungdommen. Som en hjelp til dette vil Venstre som et første skritt ha en ungdomsarbeider i full stilling i kommunen. Det ser vi på som en nødvendig investering!

Line Mørch
Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**