Valgmateriell i alle postkasser

For fire år siden tok Venstre initiativ til et samarbeid partiene mellom for å dele ut valgmateriell til alle husstandene i Tvedestrand. I år er alle partiene med på samarbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Stemmegiving

Foto: Microsoft

Onsdag denne uka var det “byttedag” på kommunehuset. Partiene delte opp kommunen mellom seg, og tok med partiprogrammer fra alle de andre partiene til en felles utdeling. I løpet av uka skulle alle husstander ha fått en bunke med valgmateriell i postkassa. Da bør det være mulig å sammenligne de forskjellige partiene, slik at det “rette” partiet får din stemme neste mandag.
Dessverre har det vært noe små unøyaktigheter i antallet husstander vi har fått oppgitt i de forskjellige kretsene. Det kan derfor være enkelte postkasser som har blitt stående tomme, og i noen postkasser har det vært manko på et par av partienes programmer. Det er selvfølgelig sterkt beklagelig. Men lørdag 8. september, siste lørdag før valget, står partiene igjen oppstilt i Hovedgata i sentrum, og delere villig ut program og tar en prat, hvis man lurer på noe!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**