Venstre og skolene i Ås

Det smertet Ås Venstre at skolebudsjettene måtte kuttes før sommerferien. Ås Venstre vil styrke læreren og gi mer ansvar til den enkelte skole. Norge skal være en førsteklasses kunnskapsnasjon. Ås Venstre tar ansvar for skolene i Ås.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre vil sette fokus på læreren. Lærerne er satt til å forvalte Norges viktigste ressurs som er våre barn. Det er av avgjørende betydning for den videre utviklingen av samfunnet at lærerne er kompetente, kunnskapsrike og motiverte for oppgaven. En styrking av lærerutdannelsen er derfor nødvendig. Rektorer og lærere trenger faglig påfyll, innspill, kurs og videreutdanning. Forslaget om kompetanse år for lærere ble fremmet av Venstre i Stortinget i fjor, men ble da nedstemt.

Ås Venstre vil skjerme skolens budsjetter mest mulig for nedskjæringer. Den enkelte skole har stor frihet til å organisere skolen innenfor eget budsjett. Det er av stor betydning at rektor organiserer skolen slik at kvaliteten opprettholdes. En god organisering forutsetter at skolen i samarbeid med elevene og foreldre viderefører gode prosjekter. Et eksempel er “lesekurset” på Rustad skole.

Skolene sammen med barnehagene er og skal være våre viktigste samfunnsinstitusjoner, både som demokratibygger, kunnskaps- og kulturbærer. Ås Venstre mener det er avgjørende at skolen vektlegger realfagene i skolen. God undervisning i realfagene vil være et godt fundament for fremtidig holdninger til naturen og kanskje være det som legger grunnlaget for merkbare endringer til fordel for miljøet og de pågående klimaendringene. Skolene i Ås har en enestående mulighet til å styrke realfagene i skolene ved å bruke Skoletjenesten på Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Ås Venstre har en grunnleggende tro på at de beste løsningene utvikles lokalt. Dette krever at vi gir folk tillit. Folk som blir vist tillit tar også ansvar. Lokal kreativitet og skaperkraft skaper gode skoler. Derfor har Venstre vært i mot nedlegging av skoler og stemt mot flytting av elever. Ås Venstre mener det er nødvendig å ta vare på levende lokalsamfunn med gode og trygge oppvekstvilkår i alle skolekretser.

Det smertet Ås Venstre at skolebudsjettene måtte kuttes før sommerferien. Ås Venstre vil arbeide for å gjøre om disse vedtakene så snart vi har økonomisk mulighet til det. Samtidig vil Ås Venstre styrke læreren og gi mer ansvar til den enkelte skole. Norge skal være en førsteklasses kunnskapsnasjon. Ås Venstre tar ansvar for skolene i Ås.

Eirik Nordhagen
Medlem av hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og listekanditat for Ås Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**