Fremtidens eldreomsorg

Det er viktig å huske at eldre er like mangfoldige som andre aldersgrupper. Derfor må det tas mer individuelle hensyn i eldreomsorgen, og de eldre må betraktes som en aktiv ressurs i samfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ingebjørg Sannerholt

Foto: Christoffer Biong

Levealderen øker og mange er friske i en lengre del av pensjonstiden. Vi vet at fremtidens eldre vil ha helt andre og mye større forventninger og krav til eldreomsorgen enn de som er eldre i dag. Dette omfatter mat, kultur, pleie og omsorg. I framtiden vil vi det bli flere eldre og færre i arbeid.

Venstre vil gå inn for at kommunen skal tilby tjenester som kan virke forebyggende og gjøre eldre i stand til å bo hjemme så lenge som mulig. Et aktivt kulturliv og et forebyggende helsearbeid gir mental og fysisk stimulering.

For dem som ønsker å flytte til en tilrettelagt bolig må kommunen være en aktiv pådriver for å legge til rette for et variert bostedstilbud. En trygg og en lettstelt bolig med tilgang på omsorgstjenester er en viktig faktor for mange eldre.

For svært mange er det viktig å kunne bo hjemme så lenge som mulig. Derfor vil Venstre prioritere bedre og alternative hjemmetjenester. For noen kan hjelp til gressklipping være det som skal til for at man kan fortsette å bo i huset sitt. Dette kan løses med vaktmestertjenester. Det vil i fremtiden være nødvendig å tilrettelegge for at pårørende i større grad deltar i omsorgsarbeidet. I tillegg er det viktig å legge til rette for at frivillige organisasjoner i større grad kan være med å gi omsorg. Flere hjemmebesøk fra helsepersonell er et annet tiltak. Om dette gjøres av kommunalt eller privat ansatte er underordnet for Venstre, det viktigste er enkeltmenneskets behov.

Ingebjørg Sannerholt
pensjonert hjelpepleier
Aurskog-Høland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**