La oss snakke om Bærum!

På lederplass 20.08 bad Budstikka om å få flere lokale innspill i valgkampen, ikke flere rikspolitiske synspunkter. Jeg er hjertens enig, skriver Halfdan Hegtun

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Løkke Bro

Løkke Bro
Foto: Audun Vindøy

Det er et viktig lokalt valg vi skal ha, og da blir det som Jens og Siv og Erna og andre partiledere kommer med i radio og TV, nokså mye på siden av det som vi bør være opptatt av i Bærumspolitikken.

For oss i Bærum Venstre har det lenge vært en hovedsak å bremse på den fortsatte sterke vekst og utbygging i vår kommune- av hensyn til miljø og trivsel for folk flest i årene som kommer. Gang på gang er vi blitt stående nokså alene med å si nei til mange utbyggingsforslag som legger beslag på stadig mer areal og fører til flere biler, mer trafikkstøy og forurensning.

Derfor blir det feil hvis en prøver å gjøre valget til et oppgjør mellom den rødgrønne regjeringen og opposisjonen i Stortinget, en slags tradisjonell kamp mellom høyre- og venstresiden i norsk politikk. Det blir nesten litt pussig å se ordfører Reinsfelt (H) og Aps gruppeleder Halvdan Skard i en "duell" på TV (23.08) om utbyggingen i Bærum. Arbeiderpartiet vil ha flere blokker, gjerne høye sådanne, mens Høyre vil satse mest på småhus som før. Men i det store hovedspørsmål er de likevel enige: både Ap og Høyre sier i praksis ja til fortsatt sterk vekst, og selvsagt med full støtte fra Fremskrittspartiet, som er det aller mest utbyggingsvennlige partiet.

Ordfører Reinsfelt rettet i Budstikka nylig en viss kritikk "mot dem som motarbeider vekst i Bærum". Dette er altfor unyansert. Vi motarbeider slett ikke all vekst. For eksempel er vi samstemte om den veldige ekspansjonen på Fornebu, med en ny, middelstor norsk by bare der! Vi sier heller ikke nei til vekst i Sandvika og andre sentra som er utpekt til dette. Men så vil vi så avgjort holde igjen ellers. Da jeg flyttet til Bærum, var vi ca 30 000 mennesker her. Nå er vi oppe i 107 000, og vi bør ikke bare la denne veksten fortsette i samme takt. Dette burde være et hovedspørsmål å vurdere før man står ved valgurnen 10. september.

Halfdan Hegtun
Kandidat nr 57 for Bærum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**