Mange ville vite mer om Yxney-avtalen

Flere hundre interesserte møtte fram for å sette seg bedre inn i konsekvensene av den nye Yxney-avtalen på søndag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Frode Anmarkrud (SV) og Tor Homleid (V) orienterte de frammøtte om innholdet i avtalen. Det ble særølig lagt vekt på å orientere om hvordan gjennomføring av avtalen påvirker mulighetene til ferdsel på Yxney.

Se omtale i Sandefjords blad

Se alt vi har skrevet om Yxney og Yxney-avtalen.

 Her skal det settes opp gjerde med port og skilt som leder deg bort.

Her skal det settes opp gjerde med port og skilt som leder deg bort.
Foto: Tor Homleid

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**