STEM VENSTRE!!

Gran Venstre høster for tiden mange godord og veldig mange er svært positive til at vi igjen stiller liste i Gran kommune. For oss er dette svært oppmuntrende, men ros og klapp på skulderen gir oss dessverre ikke plass i kommunestyret!
Hvorfor da ikke ta skrittet fullt og faktisk stemme på Venstre. “Just Do it” , som det heter!!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Hva får jeg så igjen for det da, vil mange spørre? For i dagens samfunn er det vel sånn at man forventer å få "valuta" og lønn for egen innstats!

Gran Venstre kan som alle andre partier love lokalt "gull og grønne skoger" og at Gran skal bli så mye bedre enn den er og det i løpet av bare fire år!
Ja, vi vil jo det. Vi vil faktisk at alle skal ha det godt i Gran enten du nå er skoleelever eller pleietrengende og at næringsliv, idretten og kulturlivet skal blomstre!
Vi vil jo at Gran skal være verdens beste sted å bo og jobbe i! Derfor sier vi at VI VIL BEHOLDE DET SOM ER BRA . OG FORANDRE DET SOM KAN BLI BEDRE!

Vi vil ikke konkurranseutsette tjenester for en hver pris eller legge ned skoler kun av økonomiske hensyn. Vi ønsker stabilitet og forutsigbarhet både for innbyggerne og ikke mist for kommunens ansatte. Vi ønsker et stabilt næringsliv med gode vekstvilkår! Samtidig ønsker vi at politikken skal være tuftet på sunt folkevett og logikk og at innbyggernes behov skal være førende for de beslutninger som tas. Går det klart frem at det store flertall ikke ønsker eiendomsskatt, ja da skal man heller ikke innføre den slik det er gjort. Derfor vil vi fjerne den !!
Vi vil eksempelvis ikke at varige verdier, som en ny og moderne riksveg, skal legges der folk ikke vil ha den, fordi det kanskje er det mest økonomiske alternativet. Vi vil ha en trase og en utforming som folk flest kan akseptere og leve med! Utopi? Ja kanskje, men det sier i hvert fall en god del om hvordan vi tenker!
Gran Venstre ønsker åpne prosser og at dere innbyggere får innsyn i og innflytelse både over administrative og politiske avgjørelser. Vårt grunnsyn er at Kommunen er til for folket – ikke omvendt!!

DET er noe av den valutaen som vi håper å kunne gi deg dersom du velger Venstre.

Du som velger skal også vite at GRAN VENSTRE består av mennesker med sterke meninger og som er genuint opptatt av din velferd!
Er du fortsatt i tvil eller vurderer å sitte hjemme; prøv VENSTRE!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**