Det viktige fylkestingsvalget

Vei, kollektivtransport og videregående skole er de viktigste områdene underlagt fylket. Oslopakke 3, en satsning på samferdsel til 53 milliarder, er avhengig av fortsatt flertall i fylkestinget etter valget!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Tor Olav Steine

Tor Olav Steine
Foto: Privat

Fylkestinget i Akershus gikk nylig inn for å slå sammen Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk til et nytt felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Samtidig ønsker man å innføre et felles takstsystem for de reisende i regionen, til beste for de reisende.

Fylkestinget i Akershus og Oslo Kommune vedtok tidligere Oslopakke 3, en sjelden samarbeidskonstellasjon mellom AP, H, SV, KrF og V. Pakken medfører en ekstraordinær satsing på samferdsel i Oslo og Akershus på 53 milliarder kroner over perioden 2008-2027. Nær 36 milliarder av dette er i tillegg til normale bevilgninger i samme periode. Midlene distribueres omtrent likt mellom kollektivtransport og veinettet, og siden investeringene er størst i den pressede vestregionen, hentes mest inntekter også der i form av bompenger.

Allerede nå ønsker noen å endre på pakkens innhold, og det krever sitt å holde avtalepartene samlet. Om deler av pakken faller sammen, kan hele pakken rakne. Derfor er fylkestingvalget så viktig.

Det er vesentlig med politikere som arbeider for borgernes interesser, og som er åpne for å inngå nødvendige kompromisser. Vi trenger løsningsorienterte aktører inn i politikken, folk som setter borgernes behov og rask fremdrift foran snevre partidogmer.

Det er kanskje det som skal til for å snu politikerforakt til tillit?

Om dette skal skje, må også velgerne være sitt ansvar bevisst, og delta aktivt i det viktige fylkestingsvalget!

Tore Olav Steine
Kandidat til fylkestinget for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**