Flere tog til Universitetsbygda Ås

Flere togavganger til Ås om kvelden og i helgen. Busstilbudet mellom UMB og Ås stasjon og fra boligområdene og Ås stasjon må bedres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Som bruker av tog mellom Ås og Oslo aksepterer jeg ikke det manglende togtilbudet om kvelden og i helgene. Et minimum av tilbud var at det aldri er lenger enn time mellom hvert tog noen tid på døgnet som det går tog!

Kollektivtilbudet er ikke en universitetsbygd verdig! Vi hindres i å delta i hovedstadens kulturtilbud dersom vi ikke har bil. Studenter og ansatte på UMB har ofte arbeidsreiser på andre tider av døgnet enn normalpendlere og hindres unødig av for få avganger. Altfor mange fristes derfor til å bruke bil.

Vi ber om:
– Flere togavganger til Ås om kvelden og i helgen, maks 1 time mellom hver avgang
– Busstilbudet mellom UMB som den største arbeidsplassen i kommunen og Ås stasjon må bedres
– Busstilbudet fra boligområdene og Ås stasjon må bedres

Vi oppfordrer NSB og SL til å lytte til sine beste kunder – trafikkantene

Vi oppfordrer Ås kommunestyre til å utarbeide en handlingsplan for bedret kollektivtilbud til Åsbefolkningen i samarbeid med NSB og SL, og der Åsbefolkningens ønsker om bedre togtilbud med tilhørende busser blir hørt.

Vi oppfordrer Akershus fylkesting til å følge opp denne saken gjennom sitt eierskap i SL.

Trine Hvoslef-Eide, Ås Venstre

Se opprop..no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**