Gründeren tar ikke ferie

Å ha mulighet til ferie regnes som selvsagt i Norge, men for mange er det ikke mulig. Mange gründere – menneskene som skaper de arbeidsplassene vi trenger i framtiden – ser seg ikke i stand til å ta fri. Det er for kostbart.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

May Britt

Foto: Tore Nilsen

Gründeren er idealisten i det stramme arbeidsmarkedet. Det er i dag for stor avstand mellom det å ta i mot en ordinær stilling og det å skape arbeidsplass for seg selv og andre. Gründerpolitikkens viktigste mål må derfor, både nasjonalt og lokalt være å minske denne avstanden.

Det er behov for en rekke sosiale reformer for gründerne.
Vi trenger bedre sosiale rettigheter for gründere og selvstendig næringsdrivende ved svangerskap, fødsel og omsorg for små barn.
Vi må få på plass skattefradrag for forsikringsutgifter knyttet til sykdom.
Begrensningene i "Lov om Foretakspensjon" må oppheves, slik at alle ene-ansatte i egne selskaper kan få samme skattefradrag for innbetaling til egen tjenestepensjon som alle andre.
Vi må få bedret regelverk for selvstendig næringsdrivende som har gjeld knyttet til egen næringsvirksomhet. Frykten for å mislykkes og dermed pådra seg stor gjeld, holder mange tilbake fra å prøve å starte egen virksomhet.

Disse forslagene reises på Stortinget, det er vesentlig at de kommer på plass. Hvis ikke det skjer, må vi vurdere å reise forslag til tiltak lokalt.
Mange av de sosiale utfordringene i gründerpolitikken er også likestillingspolitiske utfordringer. Akkurat som kampen for lik lønn for likt arbeid, status for kvinnedominerte yrker, gjelder det å legge forholdene til rette for at flere kvinner kan være sin egen arbeidsgiver gjennom å starte som selvstendig næringsdrivende eller gründer. Det er kvinnene som i framtiden skal skape mange av de nye bedriftene. Skal vi få dette til er det avgjørende at vi har gode ordninger som gjør at kvinners risiko ved egen næringsvirksomhet ikke er større enn mannens. Kun hvert fjerde enkeltpersonsforetak er eid av en kvinne. I 2005 var det to ganger så mange menn som kvinner som startet opp enkeltpersonsforetak og tre ganger så mange menn som kvinner som startet opp ansvarlige selskap eller selskap med delt ansvar.
Det er svært sannsynlig at dette har sammenheng med mangelen på sosiale rettigheter for gründere og selvstendig næringsdrivende.

Dersom det offentlige vil vise en ekte interesse for gründernes situasjon må det forenkles på alle nivåer. Det må komme en egen og forenklet aksjelov for små bedrifter — bl.a. fjerne revisjonsplikt, størrelse på aksjekapital, antall avgiftsterminer, gebyrstørrelse og rapportering til Brønnøysund. Det må bli mye enklere å ansette nummer to i en enkeltmannsbedrift, bl.a. gjennom endringer i arbeidsmiljøloven. Rapporteringsbyrden må reduseres.

Framtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Framtidens arbeidsplasser er enda ikke skapt, og Venstre vil ha en politikk som støtter nyskapere og gründere. Vi må slippe fram de som tør å satse, og som tør å tro på en idé. Det må bli like naturlig å skape sin egen arbeidsplass som det å finne sin plass innenfor det etablerte arbeidslivet. Dersom gründerpolitikken kan få like mye oppmerksomhet som det den såkalte ’industrien’ får, har vi kommet et langt stykke på veg. Da vil flere av de som nå ikke tar seg råd til ferie, kunne lykkes, og oppnå sin belønning.

Ulf Trenum (V)
Fylkestingskandidat, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**