Kulturuniversitet, hva er det?

Dette er et spørsmål vi i Venstre får fra folk som har lest programmet vårt. Fra forbausende mange, for foreløpig ligger det bare på nettet, før folk flest har fått lest det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Kultur

Foto: Luth

Jo, det er kort og godt en visjon vi har om fremtidens Fredrikstad.
Utgangspunktet er at det i Norge er en underdekning av tilbud innen kulturutdanning. Mange må ut i Europa for å få sin lærdom. Samtidig har vi mange kulturutøvere av høy kvalitet i distriktet vårt, både profesjonelle og amatører. Langt fler enn de fleste av oss er klar over. Vår ide er å videreutvikle dette kulturgrunnlaget, og hva er vel mer naturlig enn å opprette en egen utdanningsinstitusjon; vi kaller det Kulturuniversitet, hvor lærerkrefter kan rekruteres lokalt. Ganske sikkert vil det også være behov for å hente inn lærerkrefter utenfra — det vil styrke byens kulturliv og identitet ytterligere.
Vår tanke er at en slik samling av kulturkrefter også vil gi effekt på andre arenaer, ved at en slik "næringsklynge" vil resultere i nye aktiviteter, nye kulturbaserte bedrifter m.m. Et Kulturuniversitet i en kulturby vil være som en magnet, med de positive ringvirkninger det vil skape. Fredrikstad har alle forutsetninger. En passe størrelse, nysgjerrig på fremtiden, nærhet til Europa.
Venstre ønsker at et Kulturuniversitet skal bli mer enn en visjon.

Les artikkelen om Kulturuniversitet i Fredrikstad Blad her.

Ulf Trenum
Venstres ordførerkandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**