Vi vil ha en aktiv næringspolitikk i Tvedestrand!

Det hadde på alle måter vært en fordel om innbyggertallet i Tvedestrand økte. Det hadde vært en fordel for oss som allerede bor her å få nye, hyggelige naboer, det hadde vært en fordel for kommunekassa å få flere skattepenger, og ikke minst hadde det vært en fordel for nye innbyggere å få bo i en så flott kommune som Tvedestrand!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Sandøy Båtdekk

Spesielt familier med barn gir uttelling for kommuneøkonomien i form av større overføringer. Det er derfor nødvendig å få barnefamilier til å forstå at her er det fint å bo. Det må være tilbud om boliger i attraktive områder, men det viktigste er at det må være arbeidsplasser i nærheten. For barnefamilier i tidsklemme er det bortkastet å bruke lang tid på arbeidsreise. Hvis begge foreldrene må pendle ut av kommunen, blir det vanskelig å få den daglige kabalen til å gå opp. En god næringspolitikk er det viktigste vi kan gjøre for å øke innbyggertallet.
Småbedrifter er nødvendig for et levende Tvedestrand. Venstre vil ha en nyskapingspolitikk hvor de små bedriftene står i sentrum. Vi vil gjøre det enklere å starte sin egen bedrift, med stabilt gode rammevilkår, forenkling og opprydding i regelverk og skjemavelde.
Vi må gi rom for menneskets skapende evner i næringslivet, og slippe fram de som tør å tro på en idè og satse. Det må bli like naturlig å skape sin egen arbeidsplass som å finne sin plass innenfor det etablerte næringliv.
Næringshagen er en god hjelp for mange bedrifter i oppstartsfasen. Driften av næringshagen må sikres, og det må ses på muligheter for videre utvikling. Det regionale næringsfondet må opprettholdes, og spesielt brukes som støtte for nye satsinger.
Nye næringsarealer må klargjøres nå, slik at de står klar med det samme noen melder behov for dem.
Havbruksvirksomhet og aktivt kystfiske må være en naturlig del av næringslivet i en kystkommune. Venstre ønsker også å oppmuntre til økologisk landbruk.
Et sterkt kompetansefond for Aust-Agder er uvurderlig for hele regionen Tvedestrand er en del av. Fondet må være så stort at det kan gi et solid bidrag til utviklingsprosjekter. Tvedestrand må være seg sitt ansvar bevisst og gi betydelig større bidrag til fondet enn det som er gjort til nå.
Morgendagens arbeidsplasser er ikke skapt ennå, i Tvedestrand vil vi gjøre det mulig å skape dem!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**