Anonym giver vil gi kr 75 000 til Eigersund kommune

Venstres ordførerkandidat Tor-Inge Rake fikk besøk mens av han stod på valgkampstand på Torvet. Denne gangen var det ikke for å lytte på Rakes gode budskap om venstrepolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vedkommende kom selv med et godt budskap til Eigersund kommune. “Rust opp Varberg med ei lysløype rundt fjellet innen 2011. Skjer det vil jeg gi kr 75 000,- .” Pengene er øremerket for å lage lysløype.

For Venstre som programfestet opprusting av turområdet i Varberg er dette et bevis på at mange bryr seg om denne uslepne diamanten midt byen. Nå kan vi lage et spleiselag og Venstre vil jobbe aktivt for at opprustingen av Varberg kommer i gang. “Mitt mål er at vi har dette klart senest høsten 2009,” sier RAke

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**