Åpen Møte tirsdag 4 september; studenter og grundere – mangler

Røyken Venstre hadde besøk av Hilde Thorud som er daglig leder i Røyken Næringsråd, Torill Skogsholm som er leder av Venstrekvinnelaget og Nina E Johnsen som er Venstres 2. kandidat på fylkestingslista Til tross for besøk fra Hurum og Asker så var det en liten forsamling som møtte de meget engasjerte gjesteforeleserne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Hilde Thorud

Hilde Thorud
Foto: MarySandalJohansen

Hilde Thorud utfordret kvinnene; se muligheter og ta sjanser i arbeidslivet. Om tidsklemma; det handler om å planlegge og å prioritere. Hun vektla også betydningen av et godt nettverk.

Torill Skogsholm

Torill Skogsholm
Foto: MarySandalJohansen

Studenter og grundere – mangler “rom” for barnefødsler. Torill Skogsholm tok utgangspunkt i en undersøkelse om barnefødsler/aborter, hun stilte spørsmål: Fører trygdesystemet til et sorteringssamfunn som vi ikke vil ha? Hun mente og fikk forsamlingens bifall, ” vi har et etisk ansvar for å rydde opp i trygdesystemet”
Fedre må kunne opparbeide egen rett til fødselspermisjon med lønn.

Nina E Johnsen

Nina E Johnsen
Foto: Mary Sandal Johansen

En engasjert Nina E Johnsen tok for seg forslaget om tvungen verneplikt. Økt satsing på fredsarbeid, men nei til tvungen verneplikt for kvinner, var hennes budskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**