Folkemøte Hetlevik

Møte ble innledet av aksjonsgruppen ” Aksjon trygg skolevei”. Møte dreier seg om den umulige situasjonen beboere i Hetlevik området har med veien i og tilførselsveien til bygden. Det ble blant annet vist en video om hverdagen på veistykket og gitt en orientering om det arbeidet som har vært gjort her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

skolevei

Foto: Daniela Thorsvik

Om lag 90 personer stilte på bygdemøte.

Kommunen var kommet godt i gang med planarbeidet og ønsket en løsning men når Statens veivesen stilte fikk vi vite at det ikke var penger til ny vei, men vi kunne få inntil 100.000 kroner ekstern konsulenthjelp.

Alle partiene som var til stede var enige om at det var på høy tid at problemet ble løst og alle var innstilt på å forskutere prosjektet. Dette er oppløftende i en prekær situasjon for Hetlevik sin befolkning er i.

Hva har gjort at det er kommet til dette?
Det er dessverre slik at med det styret Askøy har hatt den siste 4 årene så har man ikke evnet å planlegge utviklingen i bygdene. Det bygges ut som aldri før og alt skal plasseres i sør. Det tas ikke hensyn til om infrastrukturen er på plass, er det plass på skoler eller i barnehager. Fyller man bygdene opp alt for fort vil det raskt kunne oppstå kulturelle problemer og man ender opp med en drabantbys utfordringer. Slike spørsmål ser man ført på når problemet dukker opp. Kommunestyret har til og med godkjent 75 nye boliger på Hetlevik selv om problemene er som de er.

Kommer Frp til makten blir det heller ikke stort bedre, de skal være en "Ja kommune" og det betyr at alle skal få lov. Selv der det er utfordringer som nevnt over Vi som politikere må tørre si nei og melde fra om på hvilket grunnlag. Hadde vi snakket med folk i Heltlevik ville nok disse sagt at: vi vil FØRST ha vei så skal vi ønske våre nye naboer velkommen.

Bygdene må få lov til å absorbere tilveksten og normaliserer seg i et lavere tempo, alt må ikke komme på de samme stedene. Vær litt bevist og bruk den elastisiteten hele Askøy har og ikke bare noen få utsatte områder.

Venstre har på bakgrunn av slike situasjoner programfestet:
– Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår.
– fortsette arbeidet med utbedring og trafikksikring av veiene i hele kommunen, og prioritere utbygging av gang- og sykkelstier i nærområder til skolene
– sørge for utbygging av skoler og barnehager i takt med den demografiske utviklingen og samtidig sikre tilleggsarealer i tilknytning til eksisterende bygg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**