Norges beste skole er en del av Drammens næringsutvikling

Drammen har en av landets billigste skoler. Et politisk flertall ønsker å gjøre den til Norges beste skole. Samtidig må Drammenskolen konkurere med statig økende omsorgsbudsjetter som følge av befolknigsutviklingen. Hvor skal pengene komme fra?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Drammen er i realiteten en fattig kommune med et inntektsnivå under gjennomsnittet av tilsvarende kommuner. Vi har som tidligere nevnt store og voksende oppgaver innen flerkulturell integrasjon. Skal vi i fremtid kunne finansiere en offensiv skolesatsning og innbyggernes velferd må kommunens inntektsnivå økes betraktelig — men hvordan? Vi er ganske enkelt tvunget til å arbeide systematisk for å tiltrekke oss tilflyttere og nye bedrifter med attraktive inntekter (les: skattegrunnlag). Ser vi bort fra landbruksarealene i Skoger så er det sterkt begrensede næringsarealer inneklemt mellom Bragernes- og Strømsøåsen, samt grensene til Lier og Nedre Eiker. Næringspolitisk må Drammen jobbe for å tiltrekke næringer som har et stort inntektsnivå i forhold til de næringsarealene som de krever. Drammen må i et langsiktig perspektiv snu sin næringsstruktur fra plasskrevende til plassintensiv næringsvisksomhet. Den mest plassintensive av dem alle er kunnskapsnæringer – og den krever tilgang til lokale kunnskapsarbeidere og attraktive næringslokaler.

Drammen Venstre vil bygge det Nye Drammen på et kunnskapssamfunn — ikke på en ekspansjon av dagens plasskrevende, tungindustrielle Drammen. Men her styrer noen politikere dessverre fortsatt etter bakspeilet (ref. Holmendebatten). Grunnfjellet for Kunnskapsbyen Drammen er derfor barna våre. Drammen Venstre vil ha slutt på budsjettet for grunnskolen betraktes som en kostnad og "hvor lite kan vi slippe unna med?". Utdanningstilbudet er en investering i byens fremtid. Utdanningstilbudet er en av de vesentligste komponentene i Drammens omdømme og som valgkriterium for potensielt tilflyttende barnefamilier. En investering i "Norges beste skole" og realisering av et utdanningstilbud i Drammen i Norgestoppen vil være en magnet på skattebetalende kunnskapsarbeidere og deres familier som byen sårt trenger for å bygge Kunnskapsbyen — både for å beholde eksisterende beboere og for å tiltrekke innflyttere.

Drammen Venstre betrakter "Norges beste skole" som en lønnsom investering for å skape fremtidige inntekter. Den dag vi politikere kan se på økningene i skolebudsjettet i perspektiv av hvilke økte inntekter disse senere kan skape, så har vi nådd langt. Hva med å endre på måten vi ser skolen, nemlig slik at det ikke lenger er et spørsmål om hva kommunen kan gjøre for skolen, men om "hva Drammensskolen kan gjøre for byen vår"!

Er du opptatt av undervisningstilbudet i barne- og ungdomsskolen? Er du opptatt av det Nye Drammen som en miljøvennlig utdannelsesby med et mangfold av studieretninger? Er du opptatt av å få nye, lønnsomme kunnskapsbedrifter på byens mest attraktive næringsarealer — i stedet for parkeringsplass til bilimport? Er du opptatt av at Høyre og Frp ikke skal få rent flertall alene?. Da bør du vurdere Drammen Venstre som et fremtidsrettet, borgerlig sentrumsalternativ når du skal avgi din stemme.

Godt valg!

Claus Haals

Foto: Ukjent

Claus Haals

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**