Partiprogram for Roan Venstre

Roan Venstre er et framtidsretta og moderne parti som er opptatt av å legge til rette for et nyskapende næringsliv, gi et helse- og omsorgstilbud som gir trygghet til alle innbyggerne, få en skole for kunnskap og like muligheter og sørge for at framtida blir en ren fornøyelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Forside program

Foto: NN

Hele programmet finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**