Sats på de unge i Odda

Vi vil at ungdom skal være stolt av å komme fra Odda, og at de ønsker å flytte tilbake etter endt utdanning. Kjøpesenter er bra, men vi må ha større ambisjoner enn bare dette. Vi har ikke har råd til å si nei til UNESCO mener Venstres 2.kandidat Tone Eitrheim og 7.kandidat Håvard Flaten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Skal Odda få vekst må vi satse på de unge. Dette er en forutsetning for at samfunnet innerst i fjorden her skal bestå. Uten de unge vil det bli ytterligere mangel på arbeidskraft.

Vi vil at ungdom skal være stolt av å komme fra Odda, og at de ønsker å flytte tilbake etter endt utdanning.

Venstre vil satse på grundere/småbedrifter. Alle skal føle seg velkommen som etablerere og innbyggere/innflyttere i Odda.

Vi har ikke har råd til å si nei til UNESCO. Med UNESCO status tar staten ansvar. Freding kan riksantikvaren gjennomføre uansett. Freding uten UNESCO status vil bli en stor utfordring for kommuneøkonomien.

Er du ung i Odda og er stemmeberettiget — stem ja til UNESCO, og stem venstre. Da har vi større mulighet i kommuneøkonomien til å gjøre det attraktivt for dere.

Odda skal bli en unik plass med et mangfoldig tilbud for lokalbefolkingen og for turismen. Dette vil vi få til med et godt samarbeid mellom private og kommunale aktører.

Kjøpesenter er bra, men vi må ha større ambisjoner enn bare dette!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**