Sats på vindkraft

Klimatrusselen blir tatt mer og mer alvorlig. Hvis den globale gjennomsnittstemperaturen øker med 3 grader, risikerer minst 200 millioner mennesker å måtte flykte fra sine hjem. Dette er noe som i aller høyeste grad også angår oss. Heldigvis blir vi flere og flere miljøvernere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Vindmøller på Utsira

Foto: Norsk Hydro

Det er imidlertid forskjell på oss miljøvernere. Liberale miljøvernere, som oss i Venstre, er fremtidsoptimister med stor tro på moderne teknologi og markedsmekanismer for å løse klimakrisen. Vi tror ikke at nullvekst og mindre verdiskapning er den eneste måten å redde kloden på. Derfor er Tromsø Venstre for utbygging av Kvitfjell og Raudfjell vindpark. Bare Kvitfjell alene vil gjøre Tromsø selvforsynt med fornybar energi. Tenk for en mulighet dette er Tromsø kan bli en av de første større byene i Norden som produserer nok fornybar energi til å dekke hele sitt eget forbruk.

Vindparkene vil også gi store inntekter for Tromsø kommune (mellom 20-25 mill. hvert år i skatteinntekter). Noe som igjen vil være med å finansiere kultur, skole og eldreomsorg i Tromsø kommune. Venstre vil satse på det enorme potensialet som vindkraft kan være for Tromsø. Da kan framtida bli en ren fornøyelse.

Av:

Jonas Stein Eilertsen
Leder, Tromsø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**