Venstre i framgang ved skolevalget

Ved Røyken videregående skole, der majoriteten av elevene er fra Hurum og Røyken, fikk Venstre hele 11,5 prosentpoeng ved skolevalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Marianne Arctander8

Marianne Arctander, Venstres førstekandidat i Hurum, sier at resultatet er svært gledelig.
— Jeg tror ungdommen har lagt merke til Venstres store engasjement og stå-på vilje – ikke minst i miljøspørsmål – både i Hurum og Røyken, sier hun. Det at Venstre ønsker å satse på skolen og gi lærerne et kompetanseløft, tror hun også kan være en medvirkende faktor til det gode resultatet.

Valgdeltagelsen er alarmerende lav — fra 5 til 40 prosent – ved de enkelte skolene. Ved Røyken videregående skole var det 13,7 prosent av elevene som stemte, mot 85,1 prosent i 2003. Totalt sett var det kun 20,5 prosent av elevene i Buskerud som stemte ved årets skolevalg.

Aldersgruppen stemmeberettigede ved skolevalgene er typisk 16-19 år. I år var det elektronisk valg ved de videregående skolene i Buskerud — som en forsøksordning. For å avgi stemme har elevene måtte logge seg inn på sin egen eller en av skolens datamaskiner.

Gunn-Torill Homme Mathisen, leder Hurum Venstre

– Mye tyder på at dette ikke har falt heldig ut for valgdeltagelsen og at ungdommen har syntes ordningen ble for tungvint, sier leder og 3.kandidat for Venstre, Gunn-Torill Homme Mathisen, som tror stemming via SMS er framtida.

Venstre fikk 5,5 prosent av stemmene ved skolevalgene i Buskerud. Det er en framgang på 3,5 prosentpoeng sammenlignet med resultatet i 2005. Dermed er oppslutningen om partiet mer enn doblet.

Venstres fremste kandidater ved fylkestingsvalget er Runolv Stegane, Sigdal, Nina E. Johnsen, Lier og Helge Stiksrud, Ringerike. Legges skolevalgresultatet til grunn, får Venstre to representanter i fylkestinget (har en i denne perioden) og er på god vei mot å kunne klare å få inn tre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**