Venstre vil samarbeide med lag og foreninger

I et leserinnlegg i Avisa Sør-Trøndelag går flere av Venstres toppkandidater ut for å tydeliggjøre partiets politikk ovenfor lag og foreninger, og for å gjøre det klart at Venstre er opptatt av å utvikle Orkanger som sentrum. Hele innlegget kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det har den siste tiden, bl.a. på bakgrunn av usanne påstander, langt på vei blitt hevdet at Orkdal Venstre er et Orkanger-fiendtlig parti. Videre kan man få inntrykk av at Orkdal Venstre ikke ønsker å lytte til lag og foreninger.

Forside brosjyre

Foto: NN

Blant de 6 første på Venstres kommunevalgsliste er vi 4 relativt unge og engasjerte kandidater uten tidligere politisk erfaring. Vi er og har vært, sammen med svært mange av Venstres listekandidater, aktivt engasjert i flere av kommunens mangfold av lag og organisasjoner.
Diskusjonen om hallplassering har fått alt for stor plass i Orkdals valgkamp, og er bare ett av åtte punkt på Venstres program for Kultur, som igjen er bare ett av åtte tema i Venstres program. Andre deler av programmet omhandler bokstavelig talt livsviktige tema, for eksempel bygging av gang- og sykkelveier. Når programmet nevner hallplassering er det fordi en ny idretthall og klatrehall i Orkdal sannsynligvis vil koste mellom 15 og 20 millioner kroner til sammen (sannsynligvis enda mer). Dette kan påvirke andre kommunale oppgaver som f.eks. eldreomsorg. Ved bruk av beløp i denne størrelsesordenen, synes vi det er viktig med en bred debatt og en grundig vurdering. Orkdal Venstre vil på ingen måte være med på å fatte vedtak som vil ødelegge for drift og utvikling i idrettsparken eller andre idrettsanlegg i kommunen. Vi vil garantere for at idrettslag og andre frivillige lag i Orkdal skal få være med å bestemme, men det er også svært viktig for oss å lytte til de som ikke "roper" høyest. Vi har også programfestet ei dobling av økonomisk støtte til lag og foreninger for at alt det viktige frivillige arbeidet i kommunen skal bli litt lettere.
Venstre er et sosialliberalt parti som tillater alle representanter å stemme etter egen overbevisning. Men ingen fra Orkdal Venstre vil være med på å bremse den positive utviklingen i Orkdal. Vi vil jobbe aktivt for å styrke Orkdal som regionsenter, og Orkanger er et naturlig midtpunkt i denne utviklingen.

Solveig Melby 2.kandidat
Lavrans Skuterud 3.kandidat
Lone Kvålsvoll 4. kandidat
Christian Bonvik 5. kandidat
Orkdal Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**