Du stemmer vel Venstre ved fylkestingsvalget, også?

Det er jo ikke bare kommunevalg, men også fylkestingsvalg. Representanter som skal ivareta Buskeruds interesser skal velges. Her har du Venstres kandidater til fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I inneværende periode har Venstre en representant, Runolv Stegane fra Sigdal. I følge meningsmålingene ligger Venstre an til å få to representanter i det nye fylkestinget. Målet er å få inn tre. Det er mulig dersom Venstre gjør et godt valg.

Dette er toppkandidatene:

1. Runolv Stegane, Sigdal. Les mer om Runolv her

2. Nina E. Johnsen, Lier. Les mer om Nina her

3. Helge Stiksrud, Ringerike. Les mer om Helge her

4. Torleif Dalseide, Ål. Les mer om Torleif her

5. Stine Bjørndal Osnes, Drammen. Les mer om Stine her

Lokale kandidater fra Hurum og Røyken er skrevet med uthevet skrift.

Merk! Ingen er forhåndskumulert på fylkestingslista. Du kan gi èn eller flere kandidater èn personstemme ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet. Dette øker vedkommendes sjanse til å bli valgt.
Det er ikke tillatt å stryke kandidater. Ved fylkestingsvalget er det heller ikke lov å “slenge” kandidater fra andre partilister.

VENSTRES LISTE I BUSKERUD VED FYLKESTINGSVALGET 2007.

1. Runolv Stegane, Sigdal
2. Nina E. Johnsen, Lier
3. Helge Stiksrud, Ringerike
4. Torleif Dalseide, Ål
5. Stine Bjørndal Osnes, Drammen
6. Ellen Korvald, Kongsberg
7. Erik Hörlück Berg, Modum
8. Gunn-Torill Homme Mathisen, Hurum
9. Hallvor Lilleslett, Gol
10. Marit Kolbræk, Røyken
11. Asgeir Osnes, Drammen
12. Siw-Elisabeth Nygård, Krødsherad
13. Øystein Senum, Kongsberg
14. Anne-Marit Lillestø, Ringerike
15. Lasse Thue, Røyken
16. Knut Fausko, Hemsedal
17. Sissel Urke, Ål
18. Torbjørn Røberg, Hole
19. Marianne Berg Korneliussen, Lier
20. Bjørn Edgar Johannessen, Flesberg
21. Liv Juchelka, Hol
22. Tor Ivar Bryn, Øvre Eiker
23. Marianne Arctander, Hurum
24. Tore Hogstad, Røyken
25. Heidi Hübner, Sigdal
26. Kåre Bech, Hole
27. Kristine Nore, Krødsherad
28. Lars Andre Flaten, Ringerike
29. Gro Erstein Pedersen, Kongsberg
30. Dagfinn Ystad, Ål
31. Sissel Stamnes, Hole
32. Helge Feet, Gol
33. Mary Sandal Johansen, Røyken
34. Einar Hovde, Lier
35. Anne Kristi Marken, Sigdal
36. Kaja Willoch Stiksrud, Ringerike
37. Sølvi Flo, Kongsberg
38. Øyvind Sandsether, Hurum
39. Anne Kjersti Frøyen, Ål
40. Truls Slevigen, Krødsherad
41. Marit Eek-Jensen, Kongsberg
42. Ole Gunnar Øhren, Ringerike
43. Maria Søndrål Wick, Hol
44. Ole K. Throndsen, Kongsberg
45. Tom Hedalen, Drammen
46. Mildrid Nesheim, Gol
47. Petter Normann Pettersen, Hurum
48. Inger Falch Johannesen, Drammen

GODT VALG!

Stem Venstre! Med blomster

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**