Skien Venstre vil styrke læreren og gi mer ansvar til den enkelte skole

Skien Venstre vil styrke skolen, særlig gjennom å gjenreise
respekten for læreren og fagkunnskapen. Alle skal ha
mulighet til å utnytte sine evner og sin skaperkraft. Venstre
vil styrke læreren og gi mer ansvar til den enkelte skole.
Skien skal være en førsteklasses kunnskapsby!
Venstre ser på investering i skole og utdanning som den viktigste
investeringen samfunnet kan foreta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Skolebarn

Foto: Microsoft

Skolen skal
Formidle kunnskap
Utvikle forståelse
Representere sentrale samfunnsverdier
Samarbeid mellom barn, skole og foreldre er nøkkelen til å møte
stadig økende krav og omfattende forandringer.
Skien Venstre vil:
Tilpasset opplæring, tilgjengelighet for rullestolbrukere,
spesialenheter, skoleprosjekter.
Sikre fl eksible og oppdaterte etter – og videreutdanningstilbud
til lærere, og gradvis innføre en kompetansehevingsperiode
etter et visst antall år, enten for å jobbe i annet
relevant arbeid, eller videreutdanning med lønn.
Sørge for tilstrekkelig vedlikehold av skolebygg.
Gi større grad av selvstyre for skolene.
Bevare privatskolene som et viktig supplement til den offentlige
skolen.
Sikre IT-satsingen i skolen.
Videreutvikle ordningen med miljøarbeidere på skolene.
Sikre grundig utredning og tilpasning av tiltak for barn/
elever med spesialpedagogiske behov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**