Venstre støttar grendeskulane

Samstundes vil me arbeida for at det skal verta lettare å skifta skule dersom nokon ynskjer det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Dei nyleg vedtatte endringane i friskuleloven bidrar til mindre mangfold, fleksibilitet og nytenkjning innanfor skuleområdet. Godkjenningskriteriene i den nye loven er for begrensende, og at for mye blir overlatt til politisk skjønn. Venstre er grunnleggjande kritisk til at loven no endres frå å væra basert på rettigheter til å bli basert på skjønn. Med Djupedals iver etter å stoppe det han kaller kommersielle skuler kjeme han til å ta med seg langt fleire i dragsuget enn han har sagt han skal gjere.

Etter Venstres meining ville det vore ein langt beidre løsning å beholde friskuleloven av 2003 med enkelte tydeliggjeringar. Sammen med Høyre fremma vi eit heilhetleg lovforslag i tråd med dette. Vi er opptekne av å sikre forutsigbare og stabile rammevilkår for seriøse aktørar som ynskjer å tilby skuletjenester som eit supplement til den offentlege skulen, samtidig som man unngår at det offentlege skuletilbudet svekkes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**