Bevar Harestua ungdomsskole

– Jeg mener at en av de viktigste enkelsakene i denne valgkampen er spørsmålet om skole, uttaler Christoffer Biong, 3. kandidat for Lunner Venstre. – Venstre er garantisten for at skolen skal bestå og videreutvikles.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Over 600 personer har skrevet under på oppropet for å bevare skolen på Harestua. – Jeg er glad for at så mange har vist at de er enige med oss i dette spørsmålet, uttaler Biong.

 Christoffer Biong er Lunner Venstres 3. kandidat.

Christoffer Biong er Lunner Venstres 3. kandidat.

Lunner Venstre om skole:
Venstre vil styrke den offentlige skolen, særlig gjennom å gjenreise respekten for læreren og fagkunnskapen. Vi vil arbeide for en skole som bidrar til å gi en meningsfull skoletid og et høyt allment kunnskapsnivå. Venstre vil arbeide for en skole som gir gode personlige utviklingsmuligheter
for alle.

Venstre vil:
– Styrke og videreutvikle skoletilbudet i Lunner
– Opprettholde Harestua ungdomsskole
– Kjøpe Roa vgs. for å lage en ny ungdomsskole i nordbygda
– Gi lærerne et lønnet kompetanseår til etterutdanning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**