Debattmøte til ettertanke på Corner

Tor-Inge Rake fikk presentert mange av Venstres viktigste saker på debattmøte arrangert av Egersund Rotary.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


5 minutter var for lite da Venstres ordførerkandidat, Tor-Inge Rake, la fram mange av sakene som Venstre vil ha gjort noe med i neste periode: Kommunal klimaplan, kompetanseløft for lærerne, bymiljø og andre saker ble presentert for velgerne for siste gang før de skal gå til valgurnene.

Ordførerkandidatene fikk også spørsmål om mange av kommunens uløste utfordringer: Blant annet vegutbygging og bompenger, tilrettelegging for funksjonshemmede, næringsområder, Byrommet og bymiljøet generelt.

Debatt på Corner

Foto: Øyvind Misje

Fremskrittspartiet var imot både bompenger og eiendomsskatt, men kunne ikke gi et konkrete svar på Geir Oddvar Olsens spørsmål om hvilke andre alternativ enn bompenger som politikerne kan bruke for å komme igang med vegutbygging i Dalane. Høyre er også på gli når det gjelder bompenger og mente at tidligere ordførere har arbeidet hardt for å skaffe midler til vegutbygging i Dalane. Tor-Inge Rake kunne derimot ikke helt forstå at ordførerne i tidligere perioder har arbeidet så hardt for akkurat denne saken.

Høyres ordførerkandidat måtte også be om unnskyldning for tidligere utbyggingsprosjekt som har kommet i konflikt med både ivaretakelse av bymiljø og hensyn til den lokale industrien. Det kan derimot settes spørsmålstegn ved at det skal være så lett å bare be om unnskyldning for en uopprettelig feil gjort i en byggesak. Slike feil er i alle fall ikke være et godt grunnlag å bli valgt til ordfører på. Spesielt ikke når Høyre fortsetter å argumentere for å gi dispensasjoner i byggesaker.

Når det gjelder parkeringsproblemene i sentrum fikk Tor-Inge Rake lagt fram tanker om alternative måter å reise til sentrum på. Her finnes flere muligheter som bedre tilrettelegging for gang- og sykkelstier samt opprettelse av Bybuss, noe som også Arbeiderpartiet og SV ønsker. Høyre ønsker spesielt å satse på et nytt privat parkeringshus.

Alle kandidatene med unntak av SV var også positive til Byrommet, men hadde et forbehold med tanke på muligheter for finansiering. Det vil vel heller ikke bli lett for Krf å gå i mot eventuelle innsigelser fra biskopen.

Det var ellers en god atmosfære under debatten og det ble det en hyggelig kveld for de som fant veien til Corner en torsdags kveld.

(ØM)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**